پیام مدیر گروه

 

بسمه تعالي

پیام مدیر گروه

با توجه به صنعتي شدن كشور و افزايش مصرف تعداد داروها و سموم ،متاسفانه موارد مسموميت هاي حاد در مراكز درماني كشور در دهه ي اخير افزايش يافته است.

با توجه به نياز مبرم به وجود سم شناسي باليني ،بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع)مشهد باهمكاري بخش مسمومين مركز پزشكي لقمان حكيم تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اقدام به تدوين دوره ي فلوشيپ سم شناسي باليني نمود که در 1386 به تصویب وزارت بهداشت درمان و آموزشر پزشکی رسید.

براي اولين بار در كشور و در سطح منطقه خاورميانه و آسيا ، مركز سم شناسي پزشكي و بخش مسمومين بيمارستان امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد در خرداد ماه 1386 از بين 7 نفر داوطلب ، دو نفر فلوشيپ با تخصص هاي بيماري هاي داخلي (خاتم دكتر بيتا دادپور) و اطفال  ( خانم دكتر آناهيتا عليزاده ) پذيرفت كه هم اكنون از اعضاي هيات علمي فعال بخش مسمومين مي باشند ، از ان زمان اقداماتي براي تاسيس گروه مستقل سم شناسي باليني و مسمومست ها آغاز شد.

پس از طي مراحل قانوني ، در مرداد ماه 1389 گروه مستقل سم شناسی بالینی آغاز به كار نمود. از آن زمان تا كنون اعضای هیات علمی این گروه علاوه بر آموزش سم شناسي باليني و مسموميت ها به دانشجويان پزشكي و دستياران طب اورژانس و داخلي و اموزش سم شناسي باليني به دانشجويان PhD و ارشد  سم شناسی دانشكده داروسازي به آموزش فلوشيپ سم شناسي باليني ادامه داد.

دانش آموختگان دوره فلوشيپ این گروه هم اكنون اعضاي هيات هلمي فعال اين رشته در دانشگاه هاي شهيد بهشتي ، مازندران ، كرمان و بيرجند مي باشند.

گروه سم شناسي باليني و مسموميت ها علاوه بر اعضاي هيات علمي آموزشي و نيروهاي درماني ماهر ، عضو هيات علمي پژوهشي وابسته به مركز تحقيقات سم شناسي پزشكي مستقر در دانشكده پزشكي را نيز دارا مي باشد.

اميد است همكاران محترم هيات علمي اين گروه بويژه نيروهاي جوان با عشق به درمان ، آموزش و پژوهش بر توسعه علمي و درماني اين گروه و بخش مسمومين بيمارستان امام رضا (ع) بيفزايند

دكتر مهدي بلالي مود

مدير گروه و پدر علم سم شناسي ايران