معرفی رشته و گرایش های تحصیلی


باتوجه به نقش روزافزون داروها و سموم در صنايع، كشاورزي، داروسازي، پزشكي و محيط زيست و آثار مخربي كه تماس با آنها براي انسان و محيط زندگي ممكن است بوجود آورد و نيازهاي روزافزون جامعه و پيشرفت دانش و فن آوري در رشته سم شناسي، ايجاب مي نمايد كه برنامه آموزشي رشته كارشناسي ارشد سم شناسي نيز متناسب با اين تغييرات متحول شده و پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد

 سم شامل هر ماده شيميايي و غيرشيميايي مي شود كه درصورت مواجهه موجودات زنده با آن، آثار و عوارض سوء بدنبال داشته باشد. بنابراين سموم دسته بزرگي از مواد مخاطره آميز محيط زيست مي باشند و انسانها بطور فزاينده اي در معرض تماس با اين مواد هستند كه بسياري از آنها بالقوه سمي هستند. لذا بايد از اثراتي كه اينگونه مواد بر محيط زيست وارد مي سازند مطلع بود

سم شناسي علمي است چند جانبه كه نياز به تحقيق و مطالعه دقيق در همه ابعاد آن (پايه، باليني، محيط زيستي و داروئي و پزشكي قانوني) احساس مي شود. مأموريت اصلي تربيت دانش آموختگاني است كه مي توانند در نظام هاي بهداشتي، پژوهشي و خدماتي مربوط به سموم انجام وظيفه كنند. با تربيت اين نيروها، تشخيص و اندازه گيري سموم و داروها در مايعات بيولوژيك و غير بيولوژيك، و امور مربوط به سم شناسي قانوني و پيشگيري از مسموميتها زير نظر متخصصين سم شناسي مقدور خواهد بود. همچنين اميد ميرود با اجراي موفق اين برنامه آموزشي سطح علمي در اين رشته ارتقا يافته و در حد استانداردهاي بين المللي باشد و كشور و جامعه را با پيشرفتهاي علمي هماهنگ نمايد.

 

تعداد دانشجوي موجود در هر رشته و هر مقطع

 

معمولا در هر دوره 15 روزه به طور متوسط 3 تا 5 نفر دانشجو در مقطع كارورزي آموزش داده مي شوند

 - در هر ماه 3 تا 4 نفر دانشجو در مقطع دستياري تخصصي از رشته هاي طب اورژانس طب كار و طب داخلي آموزش داده مي شوند

- در هر دوره 18 ماهه 1 تا 3 نفر دانشجو در مقطع دستيار فلوشيپ آموزش مي بينند

- در هر دوره 1 ساله به طور متوسط 3 تا 6 نفر دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و PHD تحت اموزش قرار مي گيرند

  1. 1.       تعداد دانشجوي پذيرفته شده در سالهاي مختلف و فارغ التحصيل شده در هر سال
- از سال 1390 تا كنون به طور متوسط سالانه 2 تا 3 نفر دانشجو در مقاطع فلوشيپ سم شناسي از اين گروه فارق التحصيل شده اندو
  1. 2.     ليست دروس هر رشته در هر مقطع به همراه تعداد واحد و گروه ارائه دهنده درس، و پیش نیازهای دروس

-  در هر ترم تحصيلي 2 واحد تئوري براي كار آموزان تحت عنوان درس پزشكي قانوني و مسموميت ها ارائه مي گردد

-  در هر ترم تحصيلي 3 واحد تئوري و 2 واحد عملي مربوط به درس سم شناسي براي دانشجويان مقطع phd برگزار مي شود.