عنوان درس

جنبه های قانونی مسائل جنسی، جراحات ناشی از عوامل فیزیکی (سوختگی و برق گرفتگی)

شرح وظایف پزشکان قانونی و جراحات ناشی از سلاح های گرم و سرد

نحوه برخورد با بیمار مسموم در اورژانس

مسمومیت با مواد اعتیاد آور (1) (مخدرها، محرک ها، توهم زاها)

مسمومیت با مواد اعتیاد آور (2) (الکل ها) و بوتولیسم

مسمومیتهای طبیعی (گزیدگی ها، مسمومیت با قارچ ها و گیاهان سمی)

مرگ شناسی، تشخیص مرگ و گواهی فوت

تروماتولوژی و قانون مجازات اسلامی، خفگی های مکانیکی

تاريخچه، كليات سم شناسي باليني و دفاع در گازهاي جنگي و تروريستي        

نحوه برخورد با مسمومیت در اطفال

مسمومیت با فلزات (سرب، تالیوم، آرسنیک، جیوه و آهن)

مسمومیت با افت کش ها (حشره کش ها، جونده کش ها، علف کش ها)

مسمومیت با گازهای سمی (مونوکسید کربن، کلر، سیانور) و مواد شیمیایی محیطی و خانگی

مسمومیت با داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی (1) (بنزودیازپین ها، ضد افسردگی ها)

مسمومیت با داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی (2) (داروهای ضد تشنج، داروهای ضد جنون)

مسمومیت با داروهای موثر بر سیستم قلبی-  عروقی و ریوی

مسمومیت با داروهای ضد التهاب، ضد تب و ضد اسپاسم (آسپرین، استامینوفن ، باکلوفن)