خبر

   
 

1- جلسه تعيين پروتكل درماني بتوليسم با حضور پروفسور بلالي مود ، دكتر آناهيتا عليزاده قمصري و اساتيد مركز بهداشت : جناب آقاي دكتر سيد محمود نبوي ( معاون مركز مديريت بيمارزي هاي واگير) ،‌دكتر بابك عشرتي( رئيس اداره بيماري هاي منتقله از آب و غذا) ، دكتر محمد رضا منتظر خراساني ( كارشناس مسئول برنامه بتوليسم)

2- پذيرش 3 نفر در مقطع فلوشيپ براي سال تحصيلي جديد

3-  شركت اساتيد در بازآموزي ها و سمينار هاي مربوط به پيشگيري از بيماري هاي منتقله از راه آب و غذا

4- تلاش گروه سم شناسي باليني و مسموميت ها در جهت تامين آنتي دوت هاي لازم

اخبارو اطلاعیه های گروه

خبر
شنبه, 17 تیر 1396
      1- جلسه تعيين پروتكل درماني بتوليسم با حضور پروفسور بلالي مود ، دكتر آناهيتا عليزاده قمصري و اساتيد مركز بهداشت : جناب آقاي دكتر سيد... ادامه مطلب...

 

تاریخچه گروه علوم پزشکی:

همزمان با پيشرفت علم و تكنولوژي پيشرفت شگرفي در علم شيمي و ساخت مواد شيميايي ايجاد شده است. استفاده از مواد شيميايي د ر صنايع مختلف باعث گرديده كه دسترسي مردم به مواد شيميايي و داروها نسبت به گذشته زيادتر شود و افراد جامعه بصورت خواسته ويا نا خواسته مسموم گردند، بطوريكه آمارمراجعين به بيمارستانها اين نكته را تاييد مي كند كه شيوع مسموميت ها رو به افزايش است. ...ادامه مطلب
 
 

پيام گروه:

با توجه به صنعتي شدن كشور و افزايش مصرف تعداد داروها و سموم ،متاسفانه موارد مسموميت هاي حاد در مراكز درماني كشور در دهه ي اخير افزايش يافته است.

 با توجه به نياز مبرم به وجود سم شناسي باليني ،بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع)مشهد باهمكاري بخش مسمومين مركز پزشكي ...ادامه مطلب