خبر

   
 

1- جلسه تعيين پروتكل درماني بتوليسم با حضور پروفسور بلالي مود ، دكتر آناهيتا عليزاده قمصري و اساتيد مركز بهداشت : جناب آقاي دكتر سيد محمود نبوي ( معاون مركز مديريت بيمارزي هاي واگير) ،‌دكتر بابك عشرتي( رئيس اداره بيماري هاي منتقله از آب و غذا) ، دكتر محمد رضا منتظر خراساني ( كارشناس مسئول برنامه بتوليسم)

2- پذيرش 3 نفر در مقطع فلوشيپ براي سال تحصيلي جديد

3-  شركت اساتيد در بازآموزي ها و سمينار هاي مربوط به پيشگيري از بيماري هاي منتقله از راه آب و غذا

4- تلاش گروه سم شناسي باليني و مسموميت ها در جهت تامين آنتي دوت هاي لازم