دریافت جایزه ویژه علامه طباطبایی توسط جناب آقای پرفسور بلالی مود

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بنیاد ملی نخبگان کشور، جایزه علمی علامه طباطبایی را به پرفسور مهدی بلالی مود استاد گروه سم شناسی بالینی و مسمومیت ها و عضو مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی تقدیم نمود.

این جایزه به برگزیدگان از میان محققان برجسته، استادان ممتاز و پژوهشگران نمونه کشور اعطا میگردد.