امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بسمه‌تعالی

ژورنال کلاب‌هاي گروه سم‌شناسی باليني روزهای دوشنبه هر هفته با حضور كليه اساتيد هیئت‌علمی، متخصصان، دستياران فلوشيپ، دستياران تخصصي و كارورزان گروه برگزار می‌گردد. اين جلسات تحت نظارت و هماهنگي استاف مسئول ژورنال كلاب‌ها سرکار خانم دکتر مریم وهاب زاده و با تایید نهایی مقالات توسط ایشان و با همكاري یکی از اساتید به انتخاب ایشان برگزار شده و هر ماه يكي از موضوعات شايع حوزه سم‌شناسی باليني مورد بررسي قرار می‌گیرد.

در هر جلسه یکی از جدیدترین مقالات علمی از مجلات معتبر بین‌المللی انتخاب و پس از تأیید مقاله توسط استاف مسئول ژورنال کلاب‌ها، توسط رزیدنت مربوطه ارائه می‌گردد. سپس در خصوص روش پژوهش (متدولوژی)، یافته‌های مطالعه و...  بحث و تبادل‌نظر ميان حضار صورت می‌گیرد.

 

 

 

 

ليست ژورنال كلاب هاي برگزار شده گروه سم شناسي باليني و مسموميت ها

از ابتداي مهرماه 1396 تا بهمن ماه 1398