امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

فایلهای تدریس جناب اقای دکتر محمد مشیری

 

Acetaminophen Toxicity                 دانلود
SALICYLATES   دانلود
BOTULISM  دانلود
Carbon monoxide Poisoning
 دانلود
FOOD POISONING  دانلود
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) Toxicity دانلود
Cyclic Antidepressant دانلود

 

 

 

 

فایلهای تدریس دروس پزشکی عمومی

 

مسمومیت با داروهای بزودیازیین و ضد تشنج ها دانلود
مسمومیت با  داروهای ضد جنون دانلود
مسمومیت با استامینوفن دانلود
SALICYLATES  دانلود
 Baclofen دانلود