امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

جلسات مجازي poison review/case discussion

مدير جلسه، سركار خانم دكتر بي تا دادپور 

 

تاريخ

ارائه کننده

موضوع جلسه

Power point files

5/12/98

آقاي دكتر علي بيگي

Iron poisoning

 

20/2/99

آقاي دكتر علي بيگي

Severe loperamide toxicity associated with the use of cimetidine to potentiate
the “high”

Loperomide

30/2/99

آقاي دكتر مصطفی زاده

Differential diagnosis of tall R waves in lead V1

aVR, the Forgotten Lead

           

 

تاريخ

ارائه کننده

موضوع جلسه 

(poison review)

Power point files

1/2/99

خانم دكتر غریبی

Do heroin overdose patients require observation after receiving naloxone

poison review/case study

31/3/99

آقاي دكتر علي بيگي

What is the most appropriate dose of 
acetylcysteine
after massive acetaminophen overdose?

poison review/case study