امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

جلسات مجازي poison review/case discussion

مدير جلسه، سركار خانم دكتر بي تا دادپور 

 

تاريخ

ارائه کننده

موضوع جلسه

Power point files

20/2/99

آقاي دكتر علي بيگي

Severe loperamide toxicity associated with the use of cimetidine to potentiate
the “high”

Loperomide

30/2/99

آقاي دكتر مصطفی زاده

Differential diagnosis of tall R waves in lead V1

aVR, the Forgotten Lead

           

 

تاريخ

ارائه کننده

موضوع جلسه 

(poison review)

Power point files

1/9/99 

آقاي دكتر علي بيگي

What is the Persian name for Belladonna Atropa?

Which laboratory test results are expected in belladonna atropa toxicity?

When is the onset of clinical effects upon exposure?

Please mention the CNS findings in this poisoning

poison review

1/2/99

خانم دكتر غریبی

Do heroin overdose patients require observation after receiving naloxone

poison review/case study

31/3/99

آقاي دكتر علي بيگي

What is the most appropriate dose of 
acetylcysteine
after massive acetaminophen overdose?

poison review/case study

 1/8/99 آقای دکتر علی بیگی

What is the toxic dose of NAC

What are the clinical manifestations of NAC overdose other than anaphylaxis

poison review 

تاريخ

ارائه کننده

موضوع جلسه


(سامانه نوید)

Power point files

 

آقاي دكتر علي بيگي

B-ADRENERGIC ANTAGONISTS 


PDF

 

خانم دكتر غریبی

PRINCIPLES & TECHNIQUES APPLIED TO 
ENHANCED ELIMINATION

PDF

 

خانم دكتر غریبی

NSAIDs

PDF

 

آقاي دكتر مصطفی زاده

Alcohols Toxicity


PDF