امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

چشم انداز 5 ساله و 20 ساله دپارتمان مسمومين در دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

چشم انداز 5 سال اینده دپارتمان مسمومین علوم پزشکی مشهد

اهداف درمانی

1- گسترش تعداد تخت های بخش مسمومین  حدود 802 تخت

2- تامین و تجهیز ساختار بخش مشابه بخش های   یا با مونیتورینگ  سانترال

3- افزایش تعداد نیرو ها به صورت یک پرستار به ازای هر چهار بیمار

4-تصویب سختی کار بخش مسمومین معادل بخش های روان پزشکی برای پرستاران

5- تامین اعتبار برای داشتن یک داروخانه در بخش شامی انواع انتی دوت  ها و انتی ونوم ها

6-تامین واحد باتجهیزات و نیروی کافی

7- تامین واحد فارماکو ویژیلانس برای پوشش کلی عوارض دارویی و در سطح بیمارستان و پاسخگویی شبانه روزی جهت درمان این عوارض یا به صورت تلفن گویا

8- تاسیس و تجهیز ازمایشگاه ریفرال سم شناسی  با امکانات کامل

9- تاسیس واحد مقابله با بیو تروریسم و عوامل شیمیایی

اهداف آموزشی

10 -اموزش و تربیت تعداد کافی از اعضای هیت علمی اموزشی

11- اموزش و تربیت نیرو ها در مقطع پرستاری و کمک بهیارو همچنین کارشناسی ارشد و دکترای  سم شناسی

12-اموزش نیرو های خدماتی مامورین،نگهبانان و نیروی انتظامی

13- اموزش و به کارگیری روانپزشک و روانشناس

14 -اموزش و به کارگیری  مدد کار اجتماعی

15-تجهیز و تکمیل موزه ی اموزشی سمشناسی با نیروهای اموزش دیده ،تکمیل نرم افزاری موزه با سی دی ها و فیلم های اموزشی و همچنین شبیه سازی ماکت هایی از انواع مسمومیت جهت داشجویان

16 -تکمیل کتابخانه ی بخش با کتاب های سم شناسی جدید و البوم هایی از تصاویر گیاهان و حیوانات زهر اگین

چشم انداز 20 سال  اینده ی  دپارتمان مسمومین دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1- سم شناسی محیطی

2- واحد سم شناسی شغلی

3- واحد وابستگی دارویی

4- بالغین کودکان

5- واحد فارماکو ویزی لانس

6-واحد کنترل دارویی

7- واحد فارماکو ژنتیک و فارماکو ژنومیک

POISON CONTROL CENTER    8-

9- درمانگاه ها

10- مدد کاری

11-پزشکی اجتماعی

12-طب کار

13- واحد های اموزشی پژوهشی

14-مراکز تحقیقاتی

15-مرکز تحقیقات سم شناسی بالینی

16-مرکز تحقیقات  اعتیاد

17-مرکز تحقیقات گیاهان ذدارویی و ذلرو های گیاهی

18-مرکز تحقیقات پیشگیری از مسمو.میت ها

19-دفتر گروه 

20-اتاق ریاست گروه 

21-اتاقهای اساتید 10 اتاق

22- سه سالن کنفرانس نمایش فیلم – سخنرانی—جلسات

23-موزه آموزشی سم شناسی  بالینی شامل 

24-بخش نرم افزار CD فیلمها و اسلاید های آموزشی

25-بخش سخت افزار و رایانه به تعداد کافی سیستم سمعی بصری

26-شبیه سازی انواع ماکت ها ی توکسیدروم ها و مسمومیت ها

27-SKILL Lab    انجام اقدامات مختلف در مسمومیت ها شامل پاکسازی درمان  و تجویز عملی انتی دوت ها

28-اتاق برگزاری جلسات  

29-واحد انتشارات

30- واحد جمع آوری اطلاعات و سیستم های Registering  

31- قسمت های اداری   و غیره

32-ریاست بیمارستان

33- معاونت آموزسی

34-معاونت پژوهشی

35-معاونت درمان  

36-سیستم های اداری شامل

37=امور اداری

38-حسابداری

39-دبیرخانه

40-کارگزینی

41-بایگانی

42-مدارک پزشکی

 43- انبار ها

44-تاسیسات

45-بهداشت و رختشویخانه

46-امنیت اتش نشانی   حراست

47-نگهبانی

48-انتظامات

 49-خدمات پرستاری

50-روابط عمومی و بین الملل

 51-نقلیه

52-سرد خانه

 

ماموریت و وظایف

رسالت گروه آموزش سم شناسي باليني ومسموميت ها، آموزش دانش سم شناسي و تدوين راه هاي مناسب و استراتژي هاي لازم آموزشي در اين زمينه است.

همچنين اين گروه داراي اهداف پژوهشي در زير شاخه هاي مختلف سم شناسي و نيز ارتقاي سطح درماني در اين رشته را دنبال مي كند

 

اهداف ایجاد سایت

ايجاد ارتباط با مخاطبان عمومي و تخصصي و دانشجويان و ساير كاربران در داخل و خارج كشور و مبادله ارتباط در سطح گسترده