ماموریت و وظایف

رسالت گروه آموزش سم شناسي باليني ومسموميت ها، آموزش دانش سم شناسي و تدوين راه هاي مناسب و استراتژي هاي لازم آموزشي در اين زمينه است.

همچنين اين گروه ارتقاي كيفيت درماني در اين رشته را دنبال مي كند 

 

  در اين راستا  گروه اهداف زير را دنبال مي كند

 اهداف آموزشی

اموزش و تربیت تعداد کافی از اعضای هیت علمی اموزشی

آموزش تعداد مناسب  فلوشيپ سم شناسي باليني  ( با گرايش پايه متفاوت )  واجد سطح دانش مناسب و قابل انتظار از سم شناسي  باليني

آموزش  سم شناسي باليني جهت دستياران  گروه هاي مختلف مانند  طب اورژانس ، اطفال ،  طب كار ، پزشكي خانواده  و...

آموزش سم شناسي باليني با كيفيت مناسب به كاورزان پزشكي به طوريكه قادر به مديريت اوليه بيماران مسموم باشند و دانش  مناسبي از نحوه بر خورد با مسمومت ها شايع را  كسب نمايند

 بر گزاري  جلسات آموزش مداوم  جهت گروه هاي هدف مختلف  به طوريكه نياز هاي آموزشي اين گروه ها را براورده نمايد .

توسعه ارتباطات بين دانشگاهي و بين المللي جهت ارتقاء دانش فراگيران

توسعه وارتقاء كيفيت آموزشي  گروه واستفاده از روش هاي نوين آموزشي

 استفاده از فضاي مجازي  وامكانات نوين  در جهت ارتقاء آموزش سم شناسي باليني

تجهیز و تکمیل موزه ی اموزشی سم شناسی با نیروهای اموزش دیده، تکمیل نرم افزاری موزه با سی دی ها و فیلم های اموزشی و همچنین شبیه سازی ماکت هایی از انواع مسمومیت جهت دانشجویان

تکمیل کتابخانه ی بخش با کتاب های سم شناسی جدید و آلبوم هایی از تصاویر گیاهان و حیوانات زهر اگین

 همكاري با ساير گروه هاي دانشكده پزشكي  مانند گروه اطفال،  گروه داخلي،  گروه طب اورژانس،  گروه قلب و گروه روان پزشكي ، گروه انفورماتيك پزشكي،  فارماكولوژي ، گروه طب كار  ساير دانشكده هاي دانشگاه 

 

اهداف درمانی

گسترش تعداد تخت های بخش مسمومین به طوريكه نياز منطقه را برآ ورده كند؛ در سطح اطفال، بالغين  و سالمندان.

فراهم سازي تخت مراقبت هاي ويژه به تعداد كافي در سطح اطفال و بالغين

 تامین و تجهیز ساختار بخش با مونیتورینگ سانترال

 تامين نیروهاي پرستاري  به صورت یک پرستار به ازای هر چهار بیمار در بخش هاي عادي و يك پرستار  به ازاي هر تخت در بخش مراقبت ويژه

طراحي پروتكل هاي درماني  در مورد مسموميت ها

 تامین ذخيره كافي از انواع انتی دوت  ها و انتی ونوم ها

داشتن بخش اطلاعات دارو و سموم ويا همكاري با اين واحد دانشگاه  جهت پوشش کلی عوارض دارویی در سطح بیمارستان و عموم مردم  و پاسخگویی شبانه روزی

 تاسیس و تجهیز آزمایشگاه ریفرال سم شناسی  با امکانات کامل

تاسیس واحد مقابله با بیو تروریسم و عوامل شیمیایی

راه اندازي درمانگاه ها در نقاط مختلف شهر

انجام مشاورهاي درماني جهت ساير گر وها

راه اندازي  درمانگاه هاي مجازي

راه اندازي امكان مشاوره هاي مجازي

 

 اهداف پژوهشي

 طراحي و راه اندازي  رجيستري مسمومين در بخش هاي مختلف

اجراي مطالعات و تحقيقات در سطوح مختلف پايه، باليني و انجام مطالعات كوهورت و كارآزمايي باليني ( تك مركزي ويا چند مركزي ) در مورد مشكلات در ماني بيماران منطقه و كشور

ارتباط با مراكز تحقيقات بين المللي  ومهم دنيا

برگزاي همايش هاي  سم شناسي

 

 

اهداف ایجاد سایت

ايجاد ارتباط  با مخاطبان عمومي و تخصصي و دانشجويان و ساير كاربران در داخل و خارج كشور و مبادله ارتباط در سطح گسترده

 اطلاع رساني  در مورد مسائل مسمومين به  گروه هاي فراگير

به عنوان ابزار كمك آموزشي