امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


همکاران متخصص گروه سم‌شناسی بالینی

ردیف

عنوان

نام

نام خانوادگی

رشته تخصصی

ایمیل

رزومه

تصویر

دکتر

مجید 

عبدالهی

طب اورژانس

Abdollahim1[at]mums.ac.ir

CV

 

2

دکتر

علیرضا

قاسمی طوسی

متخصص پزشكي قانوني، فلوشیپ سم‌شناسی بالینی

AGhassemitA[at]mums.ac.ir

CV

 

3

دکتر

رضا

طالبی

 متخصص روانپزشكي

 

CV