امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

اعضای هیئت علمی آموزشی گروه سم‌شناسی بالینی (به ترتیب حروف الفبا)

ردیف

عنوان

نام

نام خانوادگی

درجه علمی و رشته تخصصی

ایمیل

رزومه

تصویر

1

دکتر

رضا

افشاری

استاد سم‌شناسی بالینی

(MD, PhD)

AfshariR[at]mums.ac.ir

CV

 

2

دکتر

بيتا

دادپور

دانشیار متخصص بیماری‌های داخلی، فلوشیپ سم‌شناسی بالینی

DadpourB[at]mums.ac.ir

CV

 

3

دکتر

زهرا

عطائی

استادیار متخصص بیماری‌های داخلی

Ataeez871[at]mums.ac.ir

CV

 

4

دكتر

آناهيتا

عليزاده قمصري

دانشیارمتخصص بیماری‌های کودکان، فلوشیپ سم‌شناسی بالینی

AlizadehAn[at]mums.ac.ir

CV

 

5

دکتر

سيدرضا

موسوی

دانشيار متخصص پزشكي قانوني

MousaviR[at]mums.ac.ir

CV

 

6

دکتر

سیدهادی

موسوی

دانشیار فارماکولوژی بالینی

(MD, PhD)

MousaviH[at]mums.ac.ir

CV

 

7

دکتر

مریم

وهاب‌زاده

استادیار سم‌شناسی

(MD, PhD)

VahabzadehM[at]mums.ac.ir

CV

 

8

دکتر

محمد

مشیری

 

استادیار سم‌شناسی

 

(MD, PhD)

 

moshirim[at]mums.ac.ir

 cv  


اعضای هیئت علمی پژوهشی گروه سم‌شناسی بالینی (به ترتیب حروف الفبا)

ردیف

عنوان

نام

نام خانوادگی

درجه علمی و رشته تخصصی

ایمیل

رزومه

تصویر

1

دكتر

بامداد

رياحي زنجاني

استادیار پژوهشی، متخصص سم‌شناسی

(PharmD, PhD)

RiahiB[at]mums.ac.ir

CV