اعضای هیئت علمی گروه سم‌شناسی بالینی 

ردیف

عنوان

نام

نام خانوادگی

درجه علمی و رشته تخصصی

ایمیل

رزومه

تصویر

دکتر 

سید هادی

موسوی

استاد فارماکولوژی سم شناسی بالینی

(MD, PhD)

 MousaviH[at]mums.ac.ir CV   

2

دکتر

رضا

افشاری

استاد سم‌شناسی بالینی

(MD, PhD)

AfshariR[at]mums.ac.ir

CV

3

دکتر 

سید رضا

موسوی

دانشيار متخصص پزشكي قانوني

 

MousaviR[at]mums.ac.ir

CV

4

دکتر

بيتا

دادپور

دانشیار متخصص بیماری‌های داخلی، فلوشیپ سم‌شناسی بالینی

DadpourB[at]mums.ac.ir

CV

 

5

دكتر

آناهيتا

عليزاده قمصري

دانشیارمتخصص بیماری‌های کودکان، فلوشیپ سم‌شناسی بالینی

AlizadehAn[at]mums.ac.ir

CV

 
6

دکتر

محمد

مشیری

استادیار سم‌شناسی بالینی

 (MD, PhD)
 Moshirim[at]mums.ac.ir  cv  

7

دکتر

مریم

وهاب‌زاده

استادیار سم‌شناسی بالینی

(MD, PhD)

VahabzadehM[at]mums.ac.ir

CV

 

 

اعضای هیئت علمی پژوهشی گروه سم‌شناسی بالینی (به ترتیب حروف الفبا)

ردیف

عنوان

نام

نام خانوادگی

درجه علمی و رشته تخصصی

ایمیل

رزومه

تصویر

1

دكتر

بامداد

رياحي زنجاني

دانشیار پژوهشی، دکتری سم‌شناسی

( PhD)

RiahiB[at]mums.ac.ir

CV