نام و نام خانوادگی: دکتر سید رضا موسوی 
   
  تحصيلات: متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت ها
 
  سمت/ رتبه: مدیر گروه سم‌شناسی بالینی
 
  پست الكترونيكي:

mousavir[at]mums.ac.ir

 
  رزمه :

فرم مشخصات علمی آموزشی (CV)

 
  تلفن تماس:

051-38598973

 
  آدرس: مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، بخش مسمومین