طرح درس ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

طرح درس ها

 

 
اختلالات نوار قلب در مسمومیت ها  مسموميت با تركيبات كانابيس
عوارض مصرف تركيبات فزاينده نيرو و بدنسازي     مسمومیت با سرب
اوپیوئید در قائم  شارکول
علائم مسمومیت با مت امفتامین  مسمومیت در متوتروکسات
اختلالات آب و الکترولیت در مسمومیت ها  عقرب گزیدگی
اصول اولیه برخورد با بیمار مسموم  عنکبوت گزیدگی
مسمومیت با ترکیبات بتا بلاکر  مسمومیت با ترکیبات کلسیم چانل بلاکر
بوتولیسم گوارشی

 نكات مهم پرستاری در برخورد با بيمار

دچار مارگزیدگی    

سوئ مصرف مت آمفتامین  اصول انجام لاواژ معده
بیمار با مسمومیت ارگانوفسفره مسمومیت با ترامادول
بیمار با مسمومیت چند دارویی  مسمومیت با گاز منوکسید کربن

نکات مهم پرستاری در برخورد با بیمار

دچار مسمومیت با سم ارگانو فسفره

 اختلالات کلیه در مسمومیت ها
داروها در سالمندان اختلالات هماتولوژیک در مسمومیت ها