امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


برنامه ماهانهبرنامه آموزشی و کشیک اساتید و فلوشیپ های گروه سم شناسی بالینی و مسمومیت ها


آبان ماه 1398

آذرماه 1398

دی ماه 1398برنامه  کشیک رزیدنت های گروه سم شناسی بالینی و مسمومیت ها


آبان ماه 1398

آذر ماه 1398

دی ماه 1398برنامه آنکالی پزشکان